Gatunki występujące w Dolinie Dolnej Kwisy – Pachnica dębowa

Gatunki występujące w Dolinie Dolnej Kwisy – Pachnica dębowa

Pachnica dębowa (Osmoderma eremita) – gatunek chroniony na mocy prawa krajowego oraz przepisów unijnych. Znajduje się w II i IV załączniku tak zwanej dyrektywy siedliskowej. Występuje w dziuplach starych lip, dębów, wierzb i czereśni. Owad ten jest gatunkiem parasolowym, co oznacza, że chroniąc pachnicę, chronimy miejsca bytowania wielu innych organizmów, na przykład nietoperzy, ptaków dziuplastych, wielu innych owadów i tysięcy mniejszych organizmów. Chrząszcz swą nazwę zawdzięcza feromonowi, który wytwarzają samce w celu zwabienia partnerek do rozrodu.

Pachnica dębowa

Pachnica dębowa