Dolina Dolnej Kwisy – raj dla motyli

Dolina Dolnej Kwisy – raj dla motyli

Dolina rzeki Kwisy od lat jest przedmiotem badań lokalnych entomologów. W wyniku prowadzonych przez nich badań stwierdzili występowanie wielu rzadkich w skali województwa, a nawet kraju motyli. Do takich gatunków należą różne gatunki ciem z rodziny miernikowcowatych, sówkowatych, koszówkowatych i in. Wśród licznych ciem na szczególną uwagę zasługuje żyjąca wśród przybrzeżnej roślinności Kwisy straszka saracenka (Mormo maura). Ten duży motyl, o rozpiętości skrzydeł sięgających ponad 6cm lata jedynie po zmroku, w letnie ciepłe wieczory. Spotkać go można od czerwca co września. W dzień odpoczywa ukryty pod mostami, na ścianach budynków, w załomach kory. Niełatwo go wypatrzyć z uwagi na kształt i ubarwienie skrzydeł, które przypominają uschnięte liście. Gąsienice żywią się wieloma roślinami – szczawiem, jasnotą, nie pogardzą również liśćmi poziomki, wierzby i brzozy.

Straszka saracenak

Straszka saracenak