Organizacje spotkania warsztatowego

Organizacje spotkania warsztatowego

Zapraszamy do złożenia oferty na zadanie pn. „Wynajem Sali i catering na spotkanie warsztatowe w ramach działania Wypracowanie Koncepcji Przyjaznego Przyrodzie Użytkowania Szlaku Kwisy” zgodnie z poniższymi wytycznymi do dnia 29 września do godz. 15.00.

Dokumenty do pobrania: