Spotkanie warsztatowe dot wypracowanie Koncepcji Przyjaznego Przyrodzie Użytkowania Szlaku Kwisy na odcinku Dolnej Kwisy

Spotkanie warsztatowe dot wypracowanie Koncepcji Przyjaznego Przyrodzie Użytkowania Szlaku Kwisy na odcinku Dolnej Kwisy

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby, działające na odcinku Dolnej Kwisy między Nowogrodźcem a Żaganiem, na spotkanie warsztatowe dot. wypracowanie Koncepcji Przyjaznego Przyrodzie Użytkowania Szlaku Kwisy na odcinku Dolnej Kwisy w dniu 7 października (wtorek) br. o godz. 12.00-15.00 w Gościńcu „Leśne Licho” w Ławszowej , adres Ławszowa 17A.

Warsztaty mają na celu wypracowanie oferty wykorzystania walorów przyrodniczych
i turystycznych rzeki Kwisy – w zgodzie z Naturą 2000 wraz z wypracowaniem przyjaznego użytkowania turystycznego tej rzeki.

Celem warsztatów jest nabycie wiedzy o walorach obszaru Naturowego Dolina Dolnej Kwisy, poznać dobre praktyki z innych rejonów, wypracować wspólnie warunki przyjaznego przyrodzie użytkowania tego odcinka rzeki oraz powstałej infrastruktury turystycznej, uzgodnić sposób promocji dla tego atrakcyjnego obszaru

Podczas spotkania zostaną poruszone następujące tematy:

  • Walory przyrodnicze Doliny Dolnej Kwisy w aspekcie Planu zadań Ochronnych
  • Badania ruchu turystycznego i ocena potrzeb turystów odwiedzających rzekę Kwisę
  • Dobre praktyki wykorzystania turystycznego rzeki innych rejonów Polski.
  • Stan realizacji zadań projektu
  • Przyjazne użytkowanie szlaku kajakowego oraz wspólna promocja walorów Szlaku Kwisy– praca warsztatowa

Kontynuacja prac warsztatowych na kolejnych dwóch spotkaniach planowanych w m-cu październiku i listopadzie.

Z ramienia Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” do prowadzenia tego projektu został wyznaczony Pan Krzysztof Szustka, kom, 512 312 215, szustka@zielonaakcja.pl oraz Joanna Woźnicka woznicka@zielonaakcja.pl. W przypadku pytań lub szczegółowszych informacji służymy pomocą i wyjaśnieniami.

Prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa w spotkaniu do dnia 3.10.2014r. za pomocą poczty elektronicznej woznicka@zielonaakcja.pl