Warsztaty: Koncepcja Przyjaznego Przyrodzie Użytkowania Szlaku Kwisy

Warsztaty: Koncepcja Przyjaznego Przyrodzie Użytkowania Szlaku Kwisy

Serdecznie zapraszamy podmioty działające na odcinku Kwisy Nowogrodziec – Żagań, na spotkanie warsztatowe dot. wypracowanie Koncepcji Przyjaznego Przyrodzie Użytkowania Szlaku Kwisy na odcinku Dolnej Kwisy w dniu 7 października (wtorek) br. o godz. 12.00-15.00 w Gościńcu „Wrzos” w Przejęsławiu 10a.

Warsztaty mają na celu wypracowanie oferty wykorzystania walorów przyrodniczych  i turystycznych rzeki Kwisy – w zgodzie z Naturą 2000 wraz z wypracowaniem przyjaznego użytkowania turystycznego tej rzeki.

Celem warsztatów jest nabycie wiedzy o walorach obszaru Naturowego Dolina Dolnej Kwisy, poznać dobre praktyki z innych rejonów, wypracować wspólnie warunki przyjaznego przyrodzie użytkowania tego odcinka rzeki oraz powstałej infrastruktury turystycznej, uzgodnić sposób promocji dla tego atrakcyjnego obszaru

Podczas spotkania zostaną poruszone następujące tematy:

  • Walory przyrodnicze Doliny Dolnej Kwisy w aspekcie Planu zadań Ochronnych
  • Badania ruchu turystycznego i ocena potrzeb turystów odwiedzających rzekę Kwisę
  • Dobre praktyki wykorzystania turystycznego rzeki innych rejonów Polski.
  • Stan realizacji zadań projektu
  • Przyjazne użytkowanie szlaku kajakowego oraz wspólna promocja walorów Szlaku Kwisy– praca warsztatowa

Kontynuacja prac warsztatowych na kolejnych dwóch spotkaniach planowanych w m-cu październiku i listopadzie.

Z ramienia Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” do prowadzenia tego projektu został wyznaczony Pan Krzysztof Szustka, kom, 512 312 215, szustka@zielonaakcja.pl oraz Joanna Woźnicka woznicka@zielonaakcja.pl. W przypadku pytań lub szczegółowszych informacji służymy pomocą i wyjaśnieniami.

Prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa w spotkaniu do dnia 3.10.2014r. za pomocą poczty elektronicznej woznicka@zielonaakcja.pl