Koncepcja Przyjaznego Przyrodzie Użytkowania Szlaku Kwisy

koncepcja1

Koncepcja Przyjaznego Przyrodzie Użytkowania Szlaku Kwisy

W dniu 7 października odbył się pierwszy warsztat dot.  wypracowania Koncepcji Przyjaznego Przyrodzie Użytkowania Szlaku Kwisy. W trakcie tego spotkania zapoznano się z walorami przyrodniczymi Doliny Dolnej Kwisy oraz zasobami kulturowymi i społecznymi. Przedstawiono uczestnikom inne rozwiązania z Polski dot.  partnerskich rozwiązań w zakresie przyjaznego przyrodzie korzystania ze szlaków wodnych.

Wspólnie zastanowiono się nad priorytetami i celami Koncepcji. Warsztaty zostały sfinansowane w ramach projektu „Dla Kwisy dla Natury”  –  przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów.