Warsztaty: Koncepcja Przyjaznego Przyrodzie Użytkowania Szlaku Kwisy (II spotkanie)

Warsztaty: Koncepcja Przyjaznego Przyrodzie Użytkowania Szlaku Kwisy (II spotkanie)

Serdecznie zapraszamy Państwa na II spotkanie warsztatowe dot. wypracowania Koncepcji Przyjaznego Przyrodzie Użytkowania Szlaku Kwisy na odcinku Dolnej Kwisy w dniu 27 października (poniedziałek) br. o godz. 12.00-15.00 w  siedzibie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Osiecznicy, ul. Lubańska 29B, w sali  na parterze. Warsztaty mają na celu wypracowanie oferty wykorzystania walorów przyrodniczych i turystycznych rzeki Kwisy – w zgodzie z Naturą 2000 wraz z wypracowaniem przyjaznego użytkowania turystycznego tej rzeki. Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli samorządów, Nadleśnictw, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, podmiotów turystycznych, lokalnych i regionalnych organizacji, sołtysów. I spotkanie odbyło się 7.10 w Przejęsławiu – przedstawiono na nim wymogi użytkowania Doliny Dolnej Kwisy w aspekcie Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 oraz dobre praktyki użytkowania  rzek z innych rejonów w Polsce. Zainicjowano prace nad zasadami turystycznego użytkowania rzeki. W trakcie II spotkania zostaną poruszone następujące tematy:

  • badania ruchu turystycznego i ocena potrzeb turystów odwiedzających rzekę Kwisę,
  • walory przyrodnicze Kwisy potencjałem do jej zrównoważonego użytkowania i promocji,
  • c.d prac warsztatowych: zasady przyjaznego użytkowania rzeki Kwisy, wykorzystanie zasobów społecznych,  kulturowych, przyrodniczych w promocji obszaru.

 

Prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa w spotkaniu do dnia 25.10.2014 r. za pomocą poczty elektronicznej woznicka@zielonaakcja.pl, lub telefonicznie  76 86 294 30. Z ramienia Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”  projekt prowadzi Krzysztof Szustka, kom, 512 312 215, szustka@zielonaakcja.pl  oraz Joanna Woźnicka woznicka@zielonaakcja.pl. W przypadku pytań lub bardziej szczegółowych informacji służymy pomocą i wyjaśnieniami.