Informacja o przetargu

Informacja o przetargu

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” pragnie poinformować, iż został rozstrzygnięty ogłoszony w dniu 10 października  2014 roku przetarg dotyczący „Zagospodarowanie terenu wybranych miejsc dla potrzeb turystyki na terenie gmin: Osiecznica, Żagań i Nowogrodziec, ze szczególnym uwzględnieniem małej infrastruktury turystycznej”  w ramach „Dla Kwisy, dla Natury – przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów”.

Do wyznaczonego terminu nie złożono żadnej oferty na wykonanie określonego w ogłoszeniu zadania. Komisja podjęła decyzję o zamknięciu przetargu oraz że przetarg zostanie wznowiony.