II spotkanie do. Koncepcji Przyjaznego Przyrodzie Użytkowania Szlaku Kwisy

warsztat2

II spotkanie do. Koncepcji Przyjaznego Przyrodzie Użytkowania Szlaku Kwisy

W dniu 27 października odbył się kolejny warsztat dot.  wypracowania Koncepcji Przyjaznego Przyrodzie Użytkowania Szlaku Kwisy. W trakcie II spotkania poruszono następujące tematy: badania ruchu turystycznego i ocena potrzeb turystów odwiedzających rzekę Kwisę, walory przyrodnicze Kwisy potencjałem do jej zrównoważonego użytkowania i promocji.

Wspólnie wypracowano pomysły na użytkowanie szlaku zachowując walory naturalne oraz narzędzie i instrumenty aktywizujące mieszkańców  do zaangażowanie się w rozwój szlaku wodnego na Kwisie i tworzenie ofert pobytowych. Warsztaty zostały sfinansowane w ramach projektu „„Dla Kwisy dla Natury  –  przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów”

warsztat1