Wyniki przetargu dot. małej infrastruktury turystycznej nad rzeką Kwisą

Wyniki przetargu dot. małej infrastruktury turystycznej nad rzeką Kwisą

Informujemy, iż w przetargu pisemnym na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu wybranych miejsc dla potrzeb turystyki na terenie gmin: Osiecznica, Żagań i Nowogrodziec, ze szczególnym uwzględnieniem małej infrastruktury turystycznej” realizowanego w ramach projektu: „Dla Kwisy, dla Natury – przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, została wybrana oferta firmy: Gospodarstwo Rybackie Sława Sp. z o.o., ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 13, 67-410 Sława, za cenę: 563 340,00 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta z najniższą ceną, spełniająca wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

Informacja o ofertach odrzuconych:

Oferta nr 1 złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe TRIBUD Tomasz Bogacz, ul. Parkowa 49A, Psary, 51-180 Wrocław

Uzasadnienie: 

wykonawca nie przedstawił na czas wszystkich wymaganych informacji i dokumentów.

Informacja o terminie zawarcia umowy:

Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą w terminie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych od dnia wyboru oferty.