Zapytanie ofertowe na opracowanie i wydanie materiałów informacyjno-edukacyjnych

Zapytanie ofertowe na opracowanie i wydanie materiałów informacyjno-edukacyjnych

Zapraszamy do złożenia oferty na zadanie pn.: „Opracowanie i wydanie materiałów informacyjno – edukacyjnych związanych z terenem projektu Doliny Dolnej Kwisy” realizowanego w ramach projektu: „Dla Kwisy, dla Natury – przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W załączeniu:

W razie pytań prosimy o kontakt Joanna Woźnicka, 76/862-94-30 wew. 24, lub e-mail: woznicka@zielonaakcja.pl