Ruszają prace dot. materiałów informacyjno-promocyjnych

Ruszają prace dot. materiałów informacyjno-promocyjnych

Informujmy, iż w zapytaniu ofertowym na zadanie pn.: „Opracowanie i wydanie materiałów informacyjno – edukacyjnych związanych z terenem projektu Doliny Dolnej Kwisy” w ramach realizowanego projektu:

„Dla Kwisy, dla Natury – przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, została wybrana oferta Wydawnictwa Turystycznego PLAN s.c. z siedzibą w Jeleniej Górze, która była kompletna oraz spełniła wszystkie wymogi formalne.

W ramach projektu przewidziano opracowanie i druk m.in. przewodnika turystycznego dla kajakarzy po Dolinie Dolnej Kwisy, ulotki informacyjne o szlaku kajakowym, materiały  informacyjne dot. ścieżki geologicznej w Osiecznicy i ścieżki dydaktycznej w parku w Kliczkowie. Już za miesiąc  materiały będą dostępne dla turystów i mieszkańców