Zapraszamy na konferencję

Zapraszamy na konferencję

Zapraszamy na konferencję pn.: „Infrastruktura turystyczna Szlaku Kwisy jako instrument aktywizacji społecznej i ekonomicznej” która odbędzie się 15.06.2015r (poniedziałek) na terenie Zamku Kliczków (gmina Osiecznica) w godzinach od 13.00-16.00.

Konferencja ma na celu upowszechnienie i promocję powstałej infrastruktury turystycznej na szlaku Kwisy w obszarze Doliny Dolnej Kwisy na podsumowanie projektu „Dla Kwis, dla Natury –przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów” w ramach którego ta infrastruktura powstała.

Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli samorządów, sołectw związanych z rzeką Kwisą, organizacji i podmiotów zainteresowanych zrównoważonym rozwojem ofert turystycznych opartych o walory rzeki Kwisy.

PROGRAM KONFERENCJI:

  • Otwarcie konferencji: Waldemar Nalazek –  wójt Gminy Osiecznica, Irena Krukowska-Szopa Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”
  • Realizacja projektu „Dla Kwisy, dla Natury – przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów” – Krzysztof Szustka Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”
  • Badanie ruchu turystycznego i ocena potrzeb turystów odwiedzających rzekę Kwisę – Mariusz Szykasiuk – Ekoplan
  • Dobra praktyka: „Ławszowa – leśna wieś nad Kwisą” – wieś tematyczna jako narzędzie wykorzystania walorów przyrodniczych Obszaru Natura 2000 „Dolina Dolnej Kwisy” – Wanda Abram
  • Szlaki konne oraz smaki Borów Dolnośląskich – działania i programy promocji turystycznej realizowane na terenie Borów Dolnośląskich –  Mariusz Leszczyński Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie
  • Przyroda Doliny Dolnej Kwisy – zagrożenia  i kierunki ochrony – Andrzej Ruszlewicz
  • Dyskusja uczestników

karta zgłoszeniowa

Prosimy o zgłaszanie uczestników do dnia 15.06.2015r do godziny 10.00 pod nr telefonu 076/ 723 81 01 e-mail:  woznicka@zielonaakcja.pl.