Ścieżka geologiczna w Osiecznicy

Ścieżka geologiczna w Osiecznicy

 

Zapraszamy na trasę ścieżki geologicznej w Osiecznicy. Dwukilometrowa ścieżka przedstawi najciekawsze atrakcje geologiczne tego odcinka Kwisy. Sześć punktów ścieżki dydaktycznej wraz z tablicami przedstawi w obrazowy sposób historię powstania skał i zjawiska geologiczne związane z ich utworzeniem.

Ścieżka zaczyna się przy urzędzie gminy w Osiecznicy (tablica informacyjna z przebiegiem ścieżki) i prowadzi koło domu Wernera – polskiego twórcy geologii, przedstawia kwarcyty paleogleby, trzeciorzędowy węgiel brunatny, piaskowce kredowe i osady triasu. Dla ułatwienia poruszania się po ścieżce poza tablicami przygotowana została ulotka edukacyjna oraz karta pracy do prowadzenia zajęć edukacyjnych przez grupy szkolne. Zapraszamy na geoprzygodę w Dolinę Kwisy.

Materiały można samemu pobrać ze naszej strony lub też dostępne są w Urzędach Gmin i Puntach Informacji Turystycznej.