Przyroda parku Zamku Kliczków

park-kliczkow

Przyroda parku Zamku Kliczków

Na terenie kompleksu rekreacyjno-konferencyjnego Zamek Kliczków przygotowano w ramach naszego projektu ścieżkę dydaktyczną dot. walorów przyrodniczych. Na yrasie ścieżki można spotkać wiele gatunków drzew, krzewów. Uważny obserwator dostrzec może ciekawe gatunki płazów w stawie lub podpatrzeć żerujące ptaki. Liczne tablice edukacyjne oraz przygotowana ulotka umożliwią sprawniejsze poruszanie się na rasie ścieżki. Zapraszamy

{LINK do ulotki}