Zaproszenie na spotkanie informacyjne

0 Komentarze

dot. projektu "Dla Kwisy dla Natury- przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów” Serdecznie zapraszamy sołtysów, radnych, lokalnych liderów, rady sołeckie, przedstawicieli organizacji pozarządowych, aktywnych mieszkańców z terenu gminy Nowogrodziec, Osiecznica, Żagań lub gmin ościennych, na spotkanie informacyjne w dniu 10.06.2015...

pomosty5

Pierwsze pomosty dla kajakarzy na Kwisie już wykonane

0 Komentarze

Rozpoczęły się prace pełną parą w Dolinie Dolnej Kwisy nad budową infrastruktury turystycznej na Kwisie. Na odcinku Nowogrodziec - Żagań  powstaje szereg miejsc dostępu do rzeki, miejsc postoju turystów, platformy widokowe, wieże obserwacyjne, 3 ścieżki dydaktyczne. Wszystkie zaplanowane działania mają służyć turystom przebywającym na terenie Dolnej...

Ruszają prace dot. materiałów informacyjno-promocyjnych

0 Komentarze

Informujmy, iż w zapytaniu ofertowym na zadanie pn.: „Opracowanie i wydanie materiałów informacyjno - edukacyjnych związanych z terenem projektu Doliny Dolnej Kwisy” w ramach realizowanego projektu: „Dla Kwisy, dla Natury - przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów” dofinansowanego ze środków...

Otwarcie sezonu wodnego na Kwisie

0 Komentarze

W dniu 25 kwietnia na Kwisie, na odcinku Kliczków – Ławszowa, odbył się pierwszy spływ pontonowy w tym roku. Kilkadziesiąt osób z poziomu pontonu poznawało uroki malowniczej rzeki Kwisy. Na tym odcinku teren rzeki objęty jest ochroną Natura 2000 „Dolina Dolnej Kwisy”. Na uczestników spływu...

Zapytanie ofertowe na opracowanie i wydanie materiałów informacyjno-edukacyjnych

0 Komentarze

Zapraszamy do złożenia oferty na zadanie pn.: „Opracowanie i wydanie materiałów informacyjno - edukacyjnych związanych z terenem projektu Doliny Dolnej Kwisy” realizowanego w ramach projektu: „Dla Kwisy, dla Natury - przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów” dofinansowanego ze środków...

pdpt3

Przygotowania do prac terenowych

0 Komentarze

Rozpoczęły się przygotowania do rozpoczęcia prac związanych z budową infrastruktury turystycznej na rzece Kwisa. Wykonawcy, wspólnie z koordynatorem projektu i projektantami, objechali wszystkie miejsca nad rzeką Kwisą, w których planowana będzie infrastruktura turystyczna. Ustalono dokładnie miejsce lokalizacji i uwarunkowania lokalne w nawiązaniu do zaplanowanych prac. Pod...

Wyniki przetargu dot. małej infrastruktury turystycznej nad rzeką Kwisą

0 Komentarze

Informujemy, iż w przetargu pisemnym na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu wybranych miejsc dla potrzeb turystyki na terenie gmin: Osiecznica, Żagań i Nowogrodziec, ze szczególnym uwzględnieniem małej infrastruktury turystycznej” realizowanego w ramach projektu: „Dla Kwisy, dla Natury - przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy...

Przetarg pisemny na zagospodarowanie miejsc na potrzeby turystyki nad Kwisą do 10 marca

0 Komentarze

W dniu 2 marca 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu wybranych miejsc dla potrzeb turystyki  na terenie gmin: Osiecznica, Żagań i Nowogrodziec, ze szczególnym uwzględnieniem małej infrastruktury turystycznej” realizowane w ramach projektu:  „Dla Kwisy,...