Aktualności

koncepcja1

Koncepcja Przyjaznego Przyrodzie Użytkowania Szlaku Kwisy

0 Komentarze

W dniu 7 października odbył się pierwszy warsztat dot.  wypracowania Koncepcji Przyjaznego Przyrodzie Użytkowania Szlaku Kwisy. W trakcie tego spotkania zapoznano się z walorami przyrodniczymi Doliny Dolnej Kwisy oraz zasobami kulturowymi i społecznymi. Przedstawiono uczestnikom inne rozwiązania z Polski dot.  partnerskich rozwiązań w zakresie przyjaznego...

odsloniecie_fot1

Odsłonięcie pomnika w Świętoszowie

0 Komentarze

Na trasie szlaku wodnego leży Świetoszów, miejscowość od wieku związana z wojskiem i różnymi armiami. W ostatni weekend nastąpiło tam odsłonięcie pomnika ku czci zamęczonych i zamordowanych w obozach niemieckich i radzieckich w Świętoszowie. Historia nie znana nie tylko dla mieszkańców Świętoszowa, ale również w kraju....

Wybraliśmy wykonawcę

0 Komentarze

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” pragnie poinformować, iż zostało rozstrzygnięte ogłoszone w dniu 28 sierpnia 2014 roku zapytanie ofertowe dotyczące: Wykonania i montażu tablic - informacyjnych, kierunkowych, turystycznych - w kluczowych punktach Doliny Dolnej Kwisy. Przedmiotem zapytania było Wykonanie i montaż tablic - informacyjnych, kierunkowych, turystycznych - w...

Dolina Dolnej Kwisy – raj dla motyli

0 Komentarze

Dolina rzeki Kwisy od lat jest przedmiotem badań lokalnych entomologów. W wyniku prowadzonych przez nich badań stwierdzili występowanie wielu rzadkich w skali województwa, a nawet kraju motyli. Do takich gatunków należą różne gatunki ciem z rodziny miernikowcowatych, sówkowatych, koszówkowatych i in. Wśród licznych ciem na...

Dolina Dolnej Kwisy

0 Komentarze

Obszar utworzony z myślą o ochronie rzadkich owadów min. ważek – trzepli zielonej (Ophiogomphus cecilia) i zalotki większej (Leucorrhinia pectoralis). Oprócz nich, na szczególną uwagę zasługuje pachnica dębowa – chroniony chrząszcz, zasiedlający dziuplaste lipy, wierzby, czereśnie i dęby. Różnorodność organizmów, które zamieszkują aleje i zadrzewienia...

k_KWISA_DSC03744 kopia

Dla Kwisy, dla Natury

0 Komentarze

Od grudnia 2013 rusza projekt pn. „Dla Kwisy, dla Natury – przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów” którego koordynatorem jest Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”. Celem projektu jest  takie ukierunkowanie ruchu turystycznego na terenie Doliny Dolnej Kwisy aby turystyka na tym...