Wywiady z ekspertami

03. Bogactwo przyrody

Kwisa okiem przyrodnika – dlaczego warto dbać o walory przyrodnicze tego obszaru?

0 Komentarze

Dlaczego Dolina Dolnej Kwisy została objęta ochroną naturową? Dolina Dolnej Kwisy to Specjalny Obszar Ochrony siedlisk objęty ochroną w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 służącej zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego Europy. Głównym motywem ochrony doliny Kwisy jest zachowanie rzeki nizinnej o mało zmienionym naturalnie meandrującym korycie wraz z...