Zapytania ofertowe

Ruszają prace dot. materiałów informacyjno-promocyjnych

0 Komentarze

Informujmy, iż w zapytaniu ofertowym na zadanie pn.: „Opracowanie i wydanie materiałów informacyjno - edukacyjnych związanych z terenem projektu Doliny Dolnej Kwisy” w ramach realizowanego projektu: „Dla Kwisy, dla Natury - przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów” dofinansowanego ze środków...

Zapytanie ofertowe na opracowanie i wydanie materiałów informacyjno-edukacyjnych

0 Komentarze

Zapraszamy do złożenia oferty na zadanie pn.: „Opracowanie i wydanie materiałów informacyjno - edukacyjnych związanych z terenem projektu Doliny Dolnej Kwisy” realizowanego w ramach projektu: „Dla Kwisy, dla Natury - przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów” dofinansowanego ze środków...

Przetarg pisemny na zagospodarowanie miejsc na potrzeby turystyki nad Kwisą do 10 marca

0 Komentarze

W dniu 2 marca 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu wybranych miejsc dla potrzeb turystyki  na terenie gmin: Osiecznica, Żagań i Nowogrodziec, ze szczególnym uwzględnieniem małej infrastruktury turystycznej” realizowane w ramach projektu:  „Dla Kwisy,...

Informacja o przetargu na zagospodarowanie terenu

0 Komentarze

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” pragnie poinformować, iż został rozstrzygnięty ogłoszony w dniu 4 listopada 2014 roku przetarg dotyczący „Zagospodarowanie terenu wybranych miejsc dla potrzeb turystyki na terenie gmin: Osiecznica, Żagań  i Nowogrodziec, ze szczególnym uwzględnieniem małej infrastruktury turystycznej” w ramach „Dla Kwisy, dla Natury –...

Przetarg na zagospodarowanie terenu będzie wznowiony

0 Komentarze

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” pragnie poinformować, iż został rozstrzygnięty ogłoszony w dniu 20 października 2014 roku przetarg dotyczący „Zagospodarowanie terenu wybranych miejsc dla potrzeb turystyki na terenie gmin: Osiecznica, Żagań  i Nowogrodziec, ze szczególnym uwzględnieniem małej infrastruktury turystycznej” w ramach „Dla Kwisy, dla Natury –...

Informacja o przetargu

0 Komentarze

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” pragnie poinformować, iż został rozstrzygnięty ogłoszony w dniu 10 października  2014 roku przetarg dotyczący „Zagospodarowanie terenu wybranych miejsc dla potrzeb turystyki na terenie gmin: Osiecznica, Żagań i Nowogrodziec, ze szczególnym uwzględnieniem małej infrastruktury turystycznej”  w ramach „Dla Kwisy, dla Natury –...

Wykonanie i montaż tablic informacyjnych

0 Komentarze

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Wykonanie i montaż tablic - informacyjnych, kierunkowych, turystycznych - w kluczowych punktach Doliny Dolnej Kwisy” w ramach realizowanego projektu:  „Dla Kwisy, dla Natury - przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną...