O projekcie

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” rozpoczęła realizację projektu pn. „Dla Kwisy dla Natury  –  przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów”.  Ma on na celu  ukierunkowanie ruchu turystycznego na terenie Doliny Dolnej Kwisy. W praktyce oznacza to utworzenie infrastruktury turystycznej, która nie zagrozi przyrodzie, należącej do obszaru Natura 2000 „Dolina Dolnej Kwisy”.

Opracowane zostaną również materiały informacyjno-edukacyjne do ścieżki przyrodniczo-krajobrazowej w parku w Kliczkowie i do ścieżki przyrodniczo-krajobrazowej w parku w Kliczkowie. Powstaną też nowe trasy questingowe „Wyprawy Odkrywców”. Będą to ścieżki edukacyjne na trasie szlaku kajakowego, które będą w sposób innowacyjny i aktywny informować i edukować o walorach Doliny Dolnej Kwisy oraz Gminach położonych w jej granicach.

Partnerami projektu są Gmina Osiecznica, Gmina Żagań, Gmina Nowogrodziec, Nadleśnictwo Świętoszów, Nadleśnictwo Węgliniec, Nadleśnictwo Bolesławiec, Zamek Kliczków, Lokalna Grupa Działania „Bory Dolnośląskie” oraz Firma Pont-Car – Spływy pontonowe.

Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zespół projektowy

logo_ok2

Krzysztof Szustka

Koordynator projektu

szustka@zielonaakcja.pl, tel. 512 312 215

Joanna Woźnicka

Asystent koordynatora

woznicka@zielonaakcja.pl, 76 862 94 30

Irena Krukowska-Szopa

Pracownik terenowy

krukowska@zielonaakcja.pl, tel. 600 276 829