Wywiady z ekspertami

13. Dolina Dolnej Kwisy

Kwisa okiem eksperta ds. turystyki – wywiad z Krzysztofem Smolnickim

Czy Dolina Dolnej Kwisy jest atrakcyjna turystycznie? Kwisa jest jedną z kilkunastu Dolnośląskich rzek na których odbywają się spływy kajakowe i której sława sięga na całą Polskę oraz poza jej granicę. Jej największym atutem jest półdziki charakter biegu rzeki i malowniczość jej przebiegu przez Bory Dolnośląskie....

03. Bogactwo przyrody

Kwisa okiem przyrodnika – dlaczego warto dbać o walory przyrodnicze tego obszaru?

Dlaczego Dolina Dolnej Kwisy została objęta ochroną naturową? Dolina Dolnej Kwisy to Specjalny Obszar Ochrony siedlisk objęty ochroną w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 służącej zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego Europy. Głównym motywem ochrony doliny Kwisy jest zachowanie rzeki nizinnej o mało zmienionym naturalnie meandrującym korycie wraz z...