Szlaki turystyczne Bolesławca i okolic

Zapraszamy na wyprawę rowerową szlakiem niebieskim Bory Dolnośląskie oraz czerwonym szlakiem Miedzi i kamienia. Niebieski szlak prowadzi wśród lasów, mija Zamek Kliczków i piekną Dolinę Kwisy. Szlak Miedzi i kamienia (czerwony) biegnie przez Pogórze Kaczawskie i prowadzi do Zamku Grodziec.

Szlak niebieski Bory Dolnośląskie

Trasa rozpoczyna się w Bolesławcu przy skrzyżowaniu ul. Widok z ul. Ceramiczną. W pobliżu na wzniesieniu znajduje się Kościół Matki Boskiej Różańcowej, pochodzący z ok. 1400 r., z zachowanymi gotyckimi detalami (ostrołukowymi portalami i oknami w prezbiterium), cennym zespołem kilkunastu całopostaciowych płyt nagrobnych z 1418-1596 r. oraz epitafiami. Szlak prowadzi ul. Ceramiczną w górę lewym brzegiem Bobru, skąd można podziwiać panoramę miasta. Uwagę przyciąga najdłuższy w Polsce zabytkowy wiadukt kolejowy, wybudowany w latach 1844-1846, stanowiący najsilniejszą dominantę w krajobrazie miasta. Następnie trasa wiedzie doliną Bobru do Bolesławic, mija domki jednorodzinne, zbiorniki wodne po dawnych żwirowniach i ośrodek agroturystyczny, położony ok. 60 m od szlaku. Za ostatnią pętlą autobusową skręca w lewo na drogę leśną. Dalej wiedzie drogą szutrową pośród lasu sosnowego, charakterystycznego dla Borów Dolnośląskich, oraz lasu mieszanego. Za leśniczówką trasa skręca w prawo, a następnie w lewo w kierunku wskazanym na tabliczce – drogą pożarową nr 10. Mija po prawej stronie zabytkowy kamienny słupek drogowskazowy. Dalej prowadzi prosto, do skrzyżowania z drogą leśną w miejscu, nad którym przebiega linia energetyczna. Szlak skręca w prawo za linią energetyczną, dalej znów w prawo, pozostawiając linię energetyczną po lewej stronie, następnie prowadzi przez dłuższy odcinek wzdłuż wspomnianej linii prostą piaszczystą drogą, kilkakrotnie przebiegając pod linią. Droga wiedzie do skrzyżowania, przy którym linia energetyczna skręca w prawo, szlak natomiast w lewo i dalej prowadzi prosto, obok dawnych zabudowań wojskowych – do Kliczkowa. Następnie trasa kieruje się na drogę asfaltową, przebiega obok Zamku Kliczków i kościoła z XV w., znajdującego się w oddali. Tutaj proponujemy odpocząć i zwiedzić piękny Zamek Kliczków – perłę architektoniczną Borów Dolnośląskich. Początki Zamku – warowni granicznej wybudowanej  przez księcia Bolka I Surowego sięgają 1297 r. Na przełomie XVI-XVII w. obiekt otrzymał renesansowy wygląd, natomiast w latach 1881-1884 został gruntownie przebudowany. W latach 2000-2001 odrestaurowany i przeznaczony na centrum hotelowo-konferencyjne. Obiekt otacza park projektu J. Lenne i E. Petzolda, wybitnych architektów ogrodów. W parku znajduje się cmentarz koni z zachowanymi 2 nagrobkami. Po krótkim odpoczynku – powrót na trasę – drogą wojewódzką nr 350. Droga prowadzi w prawo przez most na Kwisie do Zgorzelca, natomiast w lewo do Bolesławca. Nasz szlak wraca do Bolesławca. Po 200 m przy posesji nr 55 skręca w prawo, na drogę szutrową, a następnie leśną. Za zabudowaniami tartaku trasa skręca w lewo i wiedzie drogą leśną do brzegu Kwisy, jednej z najczystszych rzek w kraju. Następnie prowadzi do Osieczowa, początkowo drogą gruntową, dalej drogą asfaltową. Po osiągnięciu skrzyżowania z kamiennym zabytkowym słupkiem drogowskazowym (o przekroju kwadratowym) skręca w lewo przy budynku nr 45. Szlak biegnie drogą asfaltową, a przy ostatnich zabudowaniach Osieczowa drogą gruntową, prowadząc do lasu. Przez las, drogą o dobrej nawierzchni, wiedzie prosto do skrzyżowania z drogą asfaltową. Następnie kieruje się na drogę asfaltową i po 50 m skręca w prawo na drogę gruntową, przebiegającą przez tereny leśne. Po minięciu lasu, szlak biegnie po otwartym terenie, prowadząc do pierwszych zabudowań wsi Dobra. W miejscowości znajduje się stadnina koni. Dalej drogą gruntową szlak wiedzie do drogi asfaltowej i osiedla domków jednorodzinnych, następnie do skrzyżowania, na którym skręca w prawo przez tory kolejowe, za torami skręca w lewo. Trasa biegnie prosto do osiedla Przylesie, gdzie łączy się z pieszym szlakiem niebieskim, który biegnie ul. Modrzewiową, potem wraz z nim skręca w lewo na drogę gruntową leżącą pośród łąk. Następnie prowadzi do ul. Ptasiej, po której szlak wiedzie w dół do skrzyżowania z ul. Widok, gdzie następuje jego koniec.

Czerwony szlak Miedzi i kamienia

Trasa rozpoczyna się w Bolesławcu  przy skrzyżowaniu ulic Chrobrego i Piastów. Prowadzi ul. Piastów w kierunku lasu komunalnego, mija ogródki działkowe Gwarek i wiedzie do lasu, następnie na otwarty teren. Z prawej strony łączy się z niebieskim szlakiem rowerowym i razem prowadzą polną drogą do Łazisk. W Łaziskach szlak skręca w prawo na drogę asfaltową, po 600 m w lewo na drogę gruntową, prowadzącą do budynków byłej fermy, za zabudowaniami skręca w prawo i dobiega do drogi wojewódzkiej nr 363. Trasa przecina ulicę, kieruje się w stronę Wartowic drogą powiatową obsadzoną topolami, której ostatni odcinek biegnie lasem. W Wartowicach szlak skręca w prawo wraz z niebieskim szlakiem pieszym, mijając charakterystyczny budynek wykonany z piaskowca oraz dom z zachowanymi elementami neogotyckimi. Przy ostatnich zabudowaniach zaczyna się droga gruntowa. Po lewej stronie znajduje się nieczynny zbiornik poflotacyjny byłej  kopalni ZG Konrad, po prawej pozostałości po kopalni piaskowca. Mijając las szlak wiedzie lekko w górę na otwartą przestrzeń, gdzie na szczycie wzniesienia ukazuje się Zamek Grodziec. Następnie trasa prowadzi pod linią energetyczną, dalej w dół drogą polną do drogi powiatowej i skręca w lewo w kierunku Raciborowic Dolnych. Szlak biegnie drogą asfaltową, wzdłuż której rosną potężne jesiony i klony, mija stację transformatorową po prawej stronie i osiąga Raciborowice Dolne. Następnie poprzez most na strumieniu wiedzie do skrzyżowania, na którym skręca w prawo w kierunku wsi Pielgrzymka. Mija bar i skręca w lewo w kierunku Jurkowa. Drogą asfaltową prowadzi pod tunelem i mija dawne wyrobisko po wydobyciu margli. Z tego miejsca również można zobaczyć wzniesienie z Zamkiem Grodziec. W Jurkowie szlak mija Kaplicę Św. Antoniego. Przy ostatnich zabudowaniach wsi zaczyna się droga gruntowa, prowadząca do lasu. W lesie znajduje się krzyżówka pięciu dróg leśnych, przez którą nasz szlak wiedzie prosto wraz z czarnym szlakiem pieszym. Za lasem droga wysadzona czereśniami. Szlak mija ruiny folwarku i prowadzi do Grodźca. Dojście na zamek w prawo, nasz szlak skręca w lewo. Proponujemy zejść na chwilkę ze szlaku i zrobić sobie krótki odpoczynek na Zamku Grodziec. Pierwsze wzmianki o zamku pojawiły się już w 1155 r. Jego gotycko-renesansowy wygląd zawdzięczany jest księciu legnickiemu Fryderykowi I, który w 1470 r. odkupił zamek. Na jego polecenie i polecenie jego syna Fryderyka II prowadzono tu prace, w wyniku których Grodziec stał się jedną z najpiękniejszych rezydencji na Śląsku. W latach 30-tych XIX w. zamek uchodził za pierwszy w Europie zabytek przystosowany do celów turystycznych. Po wizycie w zamku – powrót na drogę asfaltową, biegnącą razem z pieszym szlakiem żółtym i niebieskim do skrzyżowania z drogą powiatową, która prowadzi w prawo do Sędzimirowa, na wprost do Zagrodna, w lewo do Olszanicy. Nasz szlak skręca w lewo w kierunku Olszanicy, następnie po 200 m znowu w lewo, mijając pałac z parkiem po prawej stronie i skręca za ogrodzeniem pałacowym w prawo na drogę gruntową, która prowadzi na otwarty teren. Następnie mija zabudowania dawnej kopalni rudy miedzi i prowadzi między polami uprawnymi utwardzoną drogą do Olszanicy, mijając zespół zabudowań dawnego PGR-u po lewej stronie. Trasa dobiega do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 363, która w prawo prowadzi do Złotoryi, a w lewo do Bolesławca. Nasz szlak wraca do Bolesławca, mijając po lewej stronie kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Następnie dobiega do skrzyżowania z drogą na Radziechów i skręca w prawo, prowadząc łagodnie pod górę, mijając po prawej stronie cmentarz. Na szczycie wzniesienia skręca w lewo na drogę gruntową. Ze szczytu można podziwiać powulkaniczne wzgórze wraz z górującym w jego koronie Zamkiem Grodziec. Trasa prowadzi do skrzyżowania dróg polnych, na którym skręca w lewo dokładnie w kierunku zamku, następnie wiedzie do drogi asfaltowej – wojewódzkiej nr 363 w Olszanicy – Kolonii Garnczary i skręca w prawo. Szlak biegnie drogą wojewódzką do Iwin, mijając po lewej stronie hałdę dawnej kopalni ZG Konrad, dalej zabudowania dawnej kopalni i kościół pw. św. Krzyża. Następnie skręca na skrzyżowaniu obok szkoły w prawo w kierunku Lubkowa, mija po lewej stronie oddział Kopalni Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd” w Niwnicach. W centrum wsi, obok sklepu, skręca w lewo, dalej wiedzie wąską asfaltową drogą, leżącą pośród pól, do Tomaszowa Bolesławieckiego. Wśród zabudowań droga staje się ulicą jednokierunkową, prowadzącą w dół, obok ruin kościoła poewangelickiego, do skrzyżowania z drogą krajową nr 4. Dalej trasa prowadzi przez przejście dla pieszych i następnie do Krzyżowej, do sklepu na Osiedlu Młodych. Przed barem „Hit” skręca w lewo i wiedzie do nasypu kolejowego. Dalej pod wiaduktem kolejowym gminną drogą asfaltową prowadzi do Kraśnika Górnego i do skrzyżowania z drogą powiatową, na którym skręca w prawo w kierunku Dąbrowy Bolesławieckiej i wiedzie pośród pól do kolejnego skrzyżowania. Przez skrzyżowanie biegnie prosto, następnie wzdłuż rzeki Bobrzycy, leżącej po prawej stronie trasy. Drogą wśród pól uprawnych prowadzi do Dąbrowy Bolesławieckiej i skrzyżowania z rondem z drogą wojewódzką nr 297, przez które trasa przebiega prosto (po pasach dla pieszych) w kierunku Krępnicy. Przebiega przez most na Bobrze i skręca w lewo, mija zabudowania wioski i wiedzie wzdłuż lasu, znajdującego się po prawej stronie, oraz łąk i zalanych wodą wyrobisk żwirowni, znajdujących się po lewej stronie trasy. Przy odgałęzieniu drogi leśnej szlak łączy się ze szlakami rowerowymi niebieskim i żółtym, biegnącymi z Kliczkowa do Bolesławca, i prowadzi wraz z nimi do pierwszych zabudowań Bolesławic i następnie do Bolesławca, do ul. Ceramicznej i skrzyżowania z ul. Widok. Dalej ul. II Armii Wojska Polskiego, mostem na Bobrze, z którego można podziwiać piękny zabytkowy wiadukt przerzucony nad doliną Bobru. Od ronda na ul. Zgorzeleckiej zaczyna się ścieżka rowerowa, biegnąca wzdłuż ul. Wróblewskiego i Cieszkowskiego do skrzyżowania z ulicą Modłową, na którym szlak skręca w prawo w ul. Modłową i prowadzi do ul. Polnej i skrzyżowania z ul. Chrobrego, na którym skręca w lewo i wiedzie prosto do skrzyżowania z ul. Piastów, gdzie trasa ma swój koniec.

Szlaki rowerowe Bolesławca i okolic zostały opracowane przez Gminę Miejską Bolesławiec. Kompleksowa informacja na temat przebiegu wszystkich szlaków dostępna jest na stronie http://boleslawiec.eu/rowery/

Szlak niebieski Szlak czerwony

Zapraszamy na wyprawę rowerową szlakiem niebieskim Bory Dolnośląskie oraz czerwonym szlakiem Miedzi i kamienia. Niebieski szlak prowadzi wśród lasów, mija Zamek Kliczków i piekną Dolinę Kwisy. Szlak Miedzi i kamienia (czerwony) biegnie przez Pogórze Kaczawskie i prowadzi do Zamku Grodziec.

Szlak niebieski Bory Dolnośląskie

Trasa rozpoczyna się w Bolesławcu przy skrzyżowaniu ul. Widok z ul. Ceramiczną. W pobliżu na wzniesieniu znajduje się Kościół Matki Boskiej Różańcowej, pochodzący z ok. 1400 r., z zachowanymi gotyckimi detalami (ostrołukowymi portalami i oknami w prezbiterium), cennym zespołem kilkunastu całopostaciowych płyt nagrobnych z 1418-1596 r. oraz epitafiami. Szlak prowadzi ul. Ceramiczną w górę lewym brzegiem Bobru, skąd można podziwiać panoramę miasta. Uwagę przyciąga najdłuższy w Polsce zabytkowy wiadukt kolejowy, wybudowany w latach 1844-1846, stanowiący najsilniejszą dominantę w krajobrazie miasta. Następnie trasa wiedzie doliną Bobru do Bolesławic, mija domki jednorodzinne, zbiorniki wodne po dawnych żwirowniach i ośrodek agroturystyczny, położony ok. 60 m od szlaku. Za ostatnią pętlą autobusową skręca w lewo na drogę leśną. Dalej wiedzie drogą szutrową pośród lasu sosnowego, charakterystycznego dla Borów Dolnośląskich, oraz lasu mieszanego. Za leśniczówką trasa skręca w prawo, a następnie w lewo w kierunku wskazanym na tabliczce – drogą pożarową nr 10. Mija po prawej stronie zabytkowy kamienny słupek drogowskazowy. Dalej prowadzi prosto, do skrzyżowania z drogą leśną w miejscu, nad którym przebiega linia energetyczna. Szlak skręca w prawo za linią energetyczną, dalej znów w prawo, pozostawiając linię energetyczną po lewej stronie, następnie prowadzi przez dłuższy odcinek wzdłuż wspomnianej linii prostą piaszczystą drogą, kilkakrotnie przebiegając pod linią. Droga wiedzie do skrzyżowania, przy którym linia energetyczna skręca w prawo, szlak natomiast w lewo i dalej prowadzi prosto, obok dawnych zabudowań wojskowych – do Kliczkowa. Następnie trasa kieruje się na drogę asfaltową, przebiega obok Zamku Kliczków i kościoła z XV w., znajdującego się w oddali. Tutaj proponujemy odpocząć i zwiedzić piękny Zamek Kliczków – perłę architektoniczną Borów Dolnośląskich. Początki Zamku – warowni granicznej wybudowanej  przez księcia Bolka I Surowego sięgają 1297 r. Na przełomie XVI-XVII w. obiekt otrzymał renesansowy wygląd, natomiast w latach 1881-1884 został gruntownie przebudowany. W latach 2000-2001 odrestaurowany i przeznaczony na centrum hotelowo-konferencyjne. Obiekt otacza park projektu J. Lenne i E. Petzolda, wybitnych architektów ogrodów. W parku znajduje się cmentarz koni z zachowanymi 2 nagrobkami. Po krótkim odpoczynku – powrót na trasę – drogą wojewódzką nr 350. Droga prowadzi w prawo przez most na Kwisie do Zgorzelca, natomiast w lewo do Bolesławca. Nasz szlak wraca do Bolesławca. Po 200 m przy posesji nr 55 skręca w prawo, na drogę szutrową, a następnie leśną. Za zabudowaniami tartaku trasa skręca w lewo i wiedzie drogą leśną do brzegu Kwisy, jednej z najczystszych rzek w kraju. Następnie prowadzi do Osieczowa, początkowo drogą gruntową, dalej drogą asfaltową. Po osiągnięciu skrzyżowania z kamiennym zabytkowym słupkiem drogowskazowym (o przekroju kwadratowym) skręca w lewo przy budynku nr 45. Szlak biegnie drogą asfaltową, a przy ostatnich zabudowaniach Osieczowa drogą gruntową, prowadząc do lasu. Przez las, drogą o dobrej nawierzchni, wiedzie prosto do skrzyżowania z drogą asfaltową. Następnie kieruje się na drogę asfaltową i po 50 m skręca w prawo na drogę gruntową, przebiegającą przez tereny leśne. Po minięciu lasu, szlak biegnie po otwartym terenie, prowadząc do pierwszych zabudowań wsi Dobra. W miejscowości znajduje się stadnina koni. Dalej drogą gruntową szlak wiedzie do drogi asfaltowej i osiedla domków jednorodzinnych, następnie do skrzyżowania, na którym skręca w prawo przez tory kolejowe, za torami skręca w lewo. Trasa biegnie prosto do osiedla Przylesie, gdzie łączy się z pieszym szlakiem niebieskim, który biegnie ul. Modrzewiową, potem wraz z nim skręca w lewo na drogę gruntową leżącą pośród łąk. Następnie prowadzi do ul. Ptasiej, po której szlak wiedzie w dół do skrzyżowania z ul. Widok, gdzie następuje jego koniec.

Czerwony szlak Miedzi i kamienia

Trasa rozpoczyna się w Bolesławcu  przy skrzyżowaniu ulic Chrobrego i Piastów. Prowadzi ul. Piastów w kierunku lasu komunalnego, mija ogródki działkowe Gwarek i wiedzie do lasu, następnie na otwarty teren. Z prawej strony łączy się z niebieskim szlakiem rowerowym i razem prowadzą polną drogą do Łazisk. W Łaziskach szlak skręca w prawo na drogę asfaltową, po 600 m w lewo na drogę gruntową, prowadzącą do budynków byłej fermy, za zabudowaniami skręca w prawo i dobiega do drogi wojewódzkiej nr 363. Trasa przecina ulicę, kieruje się w stronę Wartowic drogą powiatową obsadzoną topolami, której ostatni odcinek biegnie lasem. W Wartowicach szlak skręca w prawo wraz z niebieskim szlakiem pieszym, mijając charakterystyczny budynek wykonany z piaskowca oraz dom z zachowanymi elementami neogotyckimi. Przy ostatnich zabudowaniach zaczyna się droga gruntowa. Po lewej stronie znajduje się nieczynny zbiornik poflotacyjny byłej  kopalni ZG Konrad, po prawej pozostałości po kopalni piaskowca. Mijając las szlak wiedzie lekko w górę na otwartą przestrzeń, gdzie na szczycie wzniesienia ukazuje się Zamek Grodziec. Następnie trasa prowadzi pod linią energetyczną, dalej w dół drogą polną do drogi powiatowej i skręca w lewo w kierunku Raciborowic Dolnych. Szlak biegnie drogą asfaltową, wzdłuż której rosną potężne jesiony i klony, mija stację transformatorową po prawej stronie i osiąga Raciborowice Dolne. Następnie poprzez most na strumieniu wiedzie do skrzyżowania, na którym skręca w prawo w kierunku wsi Pielgrzymka. Mija bar i skręca w lewo w kierunku Jurkowa. Drogą asfaltową prowadzi pod tunelem i mija dawne wyrobisko po wydobyciu margli. Z tego miejsca również można zobaczyć wzniesienie z Zamkiem Grodziec. W Jurkowie szlak mija Kaplicę Św. Antoniego. Przy ostatnich zabudowaniach wsi zaczyna się droga gruntowa, prowadząca do lasu. W lesie znajduje się krzyżówka pięciu dróg leśnych, przez którą nasz szlak wiedzie prosto wraz z czarnym szlakiem pieszym. Za lasem droga wysadzona czereśniami. Szlak mija ruiny folwarku i prowadzi do Grodźca. Dojście na zamek w prawo, nasz szlak skręca w lewo. Proponujemy zejść na chwilkę ze szlaku i zrobić sobie krótki odpoczynek na Zamku Grodziec. Pierwsze wzmianki o zamku pojawiły się już w 1155 r. Jego gotycko-renesansowy wygląd zawdzięczany jest księciu legnickiemu Fryderykowi I, który w 1470 r. odkupił zamek. Na jego polecenie i polecenie jego syna Fryderyka II prowadzono tu prace, w wyniku których Grodziec stał się jedną z najpiękniejszych rezydencji na Śląsku. W latach 30-tych XIX w. zamek uchodził za pierwszy w Europie zabytek przystosowany do celów turystycznych. Po wizycie w zamku – powrót na drogę asfaltową, biegnącą razem z pieszym szlakiem żółtym i niebieskim do skrzyżowania z drogą powiatową, która prowadzi w prawo do Sędzimirowa, na wprost do Zagrodna, w lewo do Olszanicy. Nasz szlak skręca w lewo w kierunku Olszanicy, następnie po 200 m znowu w lewo, mijając pałac z parkiem po prawej stronie i skręca za ogrodzeniem pałacowym w prawo na drogę gruntową, która prowadzi na otwarty teren. Następnie mija zabudowania dawnej kopalni rudy miedzi i prowadzi między polami uprawnymi utwardzoną drogą do Olszanicy, mijając zespół zabudowań dawnego PGR-u po lewej stronie. Trasa dobiega do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 363, która w prawo prowadzi do Złotoryi, a w lewo do Bolesławca. Nasz szlak wraca do Bolesławca, mijając po lewej stronie kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Następnie dobiega do skrzyżowania z drogą na Radziechów i skręca w prawo, prowadząc łagodnie pod górę, mijając po prawej stronie cmentarz. Na szczycie wzniesienia skręca w lewo na drogę gruntową. Ze szczytu można podziwiać powulkaniczne wzgórze wraz z górującym w jego koronie Zamkiem Grodziec. Trasa prowadzi do skrzyżowania dróg polnych, na którym skręca w lewo dokładnie w kierunku zamku, następnie wiedzie do drogi asfaltowej – wojewódzkiej nr 363 w Olszanicy – Kolonii Garnczary i skręca w prawo. Szlak biegnie drogą wojewódzką do Iwin, mijając po lewej stronie hałdę dawnej kopalni ZG Konrad, dalej zabudowania dawnej kopalni i kościół pw. św. Krzyża. Następnie skręca na skrzyżowaniu obok szkoły w prawo w kierunku Lubkowa, mija po lewej stronie oddział Kopalni Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd” w Niwnicach. W centrum wsi, obok sklepu, skręca w lewo, dalej wiedzie wąską asfaltową drogą, leżącą pośród pól, do Tomaszowa Bolesławieckiego. Wśród zabudowań droga staje się ulicą jednokierunkową, prowadzącą w dół, obok ruin kościoła poewangelickiego, do skrzyżowania z drogą krajową nr 4. Dalej trasa prowadzi przez przejście dla pieszych i następnie do Krzyżowej, do sklepu na Osiedlu Młodych. Przed barem „Hit” skręca w lewo i wiedzie do nasypu kolejowego. Dalej pod wiaduktem kolejowym gminną drogą asfaltową prowadzi do Kraśnika Górnego i do skrzyżowania z drogą powiatową, na którym skręca w prawo w kierunku Dąbrowy Bolesławieckiej i wiedzie pośród pól do kolejnego skrzyżowania. Przez skrzyżowanie biegnie prosto, następnie wzdłuż rzeki Bobrzycy, leżącej po prawej stronie trasy. Drogą wśród pól uprawnych prowadzi do Dąbrowy Bolesławieckiej i skrzyżowania z rondem z drogą wojewódzką nr 297, przez które trasa przebiega prosto (po pasach dla pieszych) w kierunku Krępnicy. Przebiega przez most na Bobrze i skręca w lewo, mija zabudowania wioski i wiedzie wzdłuż lasu, znajdującego się po prawej stronie, oraz łąk i zalanych wodą wyrobisk żwirowni, znajdujących się po lewej stronie trasy. Przy odgałęzieniu drogi leśnej szlak łączy się ze szlakami rowerowymi niebieskim i żółtym, biegnącymi z Kliczkowa do Bolesławca, i prowadzi wraz z nimi do pierwszych zabudowań Bolesławic i następnie do Bolesławca, do ul. Ceramicznej i skrzyżowania z ul. Widok. Dalej ul. II Armii Wojska Polskiego, mostem na Bobrze, z którego można podziwiać piękny zabytkowy wiadukt przerzucony nad doliną Bobru. Od ronda na ul. Zgorzeleckiej zaczyna się ścieżka rowerowa, biegnąca wzdłuż ul. Wróblewskiego i Cieszkowskiego do skrzyżowania z ulicą Modłową, na którym szlak skręca w prawo w ul. Modłową i prowadzi do ul. Polnej i skrzyżowania z ul. Chrobrego, na którym skręca w lewo i wiedzie prosto do skrzyżowania z ul. Piastów, gdzie trasa ma swój koniec.

Szlaki rowerowe Bolesławca i okolic zostały opracowane przez Gminę Miejską Bolesławiec. Kompleksowa informacja na temat przebiegu wszystkich szlaków dostępna jest na stronie http://boleslawiec.eu/rowery/

Szlak niebieski Szlak czerwony

Zapraszamy na wyprawę rowerową szlakiem niebieskim Bory Dolnośląskie oraz czerwonym szlakiem Miedzi i kamienia. Niebieski szlak prowadzi wśród lasów, mija Zamek Kliczków i piekną Dolinę Kwisy. Szlak Miedzi i kamienia (czerwony) biegnie przez Pogórze Kaczawskie i prowadzi do Zamku Grodziec.

Szlak niebieski Bory Dolnośląskie

Trasa rozpoczyna się w Bolesławcu przy skrzyżowaniu ul. Widok z ul. Ceramiczną. W pobliżu na wzniesieniu znajduje się Kościół Matki Boskiej Różańcowej, pochodzący z ok. 1400 r., z zachowanymi gotyckimi detalami (ostrołukowymi portalami i oknami w prezbiterium), cennym zespołem kilkunastu całopostaciowych płyt nagrobnych z 1418-1596 r. oraz epitafiami. Szlak prowadzi ul. Ceramiczną w górę lewym brzegiem Bobru, skąd można podziwiać panoramę miasta. Uwagę przyciąga najdłuższy w Polsce zabytkowy wiadukt kolejowy, wybudowany w latach 1844-1846, stanowiący najsilniejszą dominantę w krajobrazie miasta. Następnie trasa wiedzie doliną Bobru do Bolesławic, mija domki jednorodzinne, zbiorniki wodne po dawnych żwirowniach i ośrodek agroturystyczny, położony ok. 60 m od szlaku. Za ostatnią pętlą autobusową skręca w lewo na drogę leśną. Dalej wiedzie drogą szutrową pośród lasu sosnowego, charakterystycznego dla Borów Dolnośląskich, oraz lasu mieszanego. Za leśniczówką trasa skręca w prawo, a następnie w lewo w kierunku wskazanym na tabliczce – drogą pożarową nr 10. Mija po prawej stronie zabytkowy kamienny słupek drogowskazowy. Dalej prowadzi prosto, do skrzyżowania z drogą leśną w miejscu, nad którym przebiega linia energetyczna. Szlak skręca w prawo za linią energetyczną, dalej znów w prawo, pozostawiając linię energetyczną po lewej stronie, następnie prowadzi przez dłuższy odcinek wzdłuż wspomnianej linii prostą piaszczystą drogą, kilkakrotnie przebiegając pod linią. Droga wiedzie do skrzyżowania, przy którym linia energetyczna skręca w prawo, szlak natomiast w lewo i dalej prowadzi prosto, obok dawnych zabudowań wojskowych – do Kliczkowa. Następnie trasa kieruje się na drogę asfaltową, przebiega obok Zamku Kliczków i kościoła z XV w., znajdującego się w oddali. Tutaj proponujemy odpocząć i zwiedzić piękny Zamek Kliczków – perłę architektoniczną Borów Dolnośląskich. Początki Zamku – warowni granicznej wybudowanej  przez księcia Bolka I Surowego sięgają 1297 r. Na przełomie XVI-XVII w. obiekt otrzymał renesansowy wygląd, natomiast w latach 1881-1884 został gruntownie przebudowany. W latach 2000-2001 odrestaurowany i przeznaczony na centrum hotelowo-konferencyjne. Obiekt otacza park projektu J. Lenne i E. Petzolda, wybitnych architektów ogrodów. W parku znajduje się cmentarz koni z zachowanymi 2 nagrobkami. Po krótkim odpoczynku – powrót na trasę – drogą wojewódzką nr 350. Droga prowadzi w prawo przez most na Kwisie do Zgorzelca, natomiast w lewo do Bolesławca. Nasz szlak wraca do Bolesławca. Po 200 m przy posesji nr 55 skręca w prawo, na drogę szutrową, a następnie leśną. Za zabudowaniami tartaku trasa skręca w lewo i wiedzie drogą leśną do brzegu Kwisy, jednej z najczystszych rzek w kraju. Następnie prowadzi do Osieczowa, początkowo drogą gruntową, dalej drogą asfaltową. Po osiągnięciu skrzyżowania z kamiennym zabytkowym słupkiem drogowskazowym (o przekroju kwadratowym) skręca w lewo przy budynku nr 45. Szlak biegnie drogą asfaltową, a przy ostatnich zabudowaniach Osieczowa drogą gruntową, prowadząc do lasu. Przez las, drogą o dobrej nawierzchni, wiedzie prosto do skrzyżowania z drogą asfaltową. Następnie kieruje się na drogę asfaltową i po 50 m skręca w prawo na drogę gruntową, przebiegającą przez tereny leśne. Po minięciu lasu, szlak biegnie po otwartym terenie, prowadząc do pierwszych zabudowań wsi Dobra. W miejscowości znajduje się stadnina koni. Dalej drogą gruntową szlak wiedzie do drogi asfaltowej i osiedla domków jednorodzinnych, następnie do skrzyżowania, na którym skręca w prawo przez tory kolejowe, za torami skręca w lewo. Trasa biegnie prosto do osiedla Przylesie, gdzie łączy się z pieszym szlakiem niebieskim, który biegnie ul. Modrzewiową, potem wraz z nim skręca w lewo na drogę gruntową leżącą pośród łąk. Następnie prowadzi do ul. Ptasiej, po której szlak wiedzie w dół do skrzyżowania z ul. Widok, gdzie następuje jego koniec.

Czerwony szlak Miedzi i kamienia

Trasa rozpoczyna się w Bolesławcu  przy skrzyżowaniu ulic Chrobrego i Piastów. Prowadzi ul. Piastów w kierunku lasu komunalnego, mija ogródki działkowe Gwarek i wiedzie do lasu, następnie na otwarty teren. Z prawej strony łączy się z niebieskim szlakiem rowerowym i razem prowadzą polną drogą do Łazisk. W Łaziskach szlak skręca w prawo na drogę asfaltową, po 600 m w lewo na drogę gruntową, prowadzącą do budynków byłej fermy, za zabudowaniami skręca w prawo i dobiega do drogi wojewódzkiej nr 363. Trasa przecina ulicę, kieruje się w stronę Wartowic drogą powiatową obsadzoną topolami, której ostatni odcinek biegnie lasem. W Wartowicach szlak skręca w prawo wraz z niebieskim szlakiem pieszym, mijając charakterystyczny budynek wykonany z piaskowca oraz dom z zachowanymi elementami neogotyckimi. Przy ostatnich zabudowaniach zaczyna się droga gruntowa. Po lewej stronie znajduje się nieczynny zbiornik poflotacyjny byłej  kopalni ZG Konrad, po prawej pozostałości po kopalni piaskowca. Mijając las szlak wiedzie lekko w górę na otwartą przestrzeń, gdzie na szczycie wzniesienia ukazuje się Zamek Grodziec. Następnie trasa prowadzi pod linią energetyczną, dalej w dół drogą polną do drogi powiatowej i skręca w lewo w kierunku Raciborowic Dolnych. Szlak biegnie drogą asfaltową, wzdłuż której rosną potężne jesiony i klony, mija stację transformatorową po prawej stronie i osiąga Raciborowice Dolne. Następnie poprzez most na strumieniu wiedzie do skrzyżowania, na którym skręca w prawo w kierunku wsi Pielgrzymka. Mija bar i skręca w lewo w kierunku Jurkowa. Drogą asfaltową prowadzi pod tunelem i mija dawne wyrobisko po wydobyciu margli. Z tego miejsca również można zobaczyć wzniesienie z Zamkiem Grodziec. W Jurkowie szlak mija Kaplicę Św. Antoniego. Przy ostatnich zabudowaniach wsi zaczyna się droga gruntowa, prowadząca do lasu. W lesie znajduje się krzyżówka pięciu dróg leśnych, przez którą nasz szlak wiedzie prosto wraz z czarnym szlakiem pieszym. Za lasem droga wysadzona czereśniami. Szlak mija ruiny folwarku i prowadzi do Grodźca. Dojście na zamek w prawo, nasz szlak skręca w lewo. Proponujemy zejść na chwilkę ze szlaku i zrobić sobie krótki odpoczynek na Zamku Grodziec. Pierwsze wzmianki o zamku pojawiły się już w 1155 r. Jego gotycko-renesansowy wygląd zawdzięczany jest księciu legnickiemu Fryderykowi I, który w 1470 r. odkupił zamek. Na jego polecenie i polecenie jego syna Fryderyka II prowadzono tu prace, w wyniku których Grodziec stał się jedną z najpiękniejszych rezydencji na Śląsku. W latach 30-tych XIX w. zamek uchodził za pierwszy w Europie zabytek przystosowany do celów turystycznych. Po wizycie w zamku – powrót na drogę asfaltową, biegnącą razem z pieszym szlakiem żółtym i niebieskim do skrzyżowania z drogą powiatową, która prowadzi w prawo do Sędzimirowa, na wprost do Zagrodna, w lewo do Olszanicy. Nasz szlak skręca w lewo w kierunku Olszanicy, następnie po 200 m znowu w lewo, mijając pałac z parkiem po prawej stronie i skręca za ogrodzeniem pałacowym w prawo na drogę gruntową, która prowadzi na otwarty teren. Następnie mija zabudowania dawnej kopalni rudy miedzi i prowadzi między polami uprawnymi utwardzoną drogą do Olszanicy, mijając zespół zabudowań dawnego PGR-u po lewej stronie. Trasa dobiega do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 363, która w prawo prowadzi do Złotoryi, a w lewo do Bolesławca. Nasz szlak wraca do Bolesławca, mijając po lewej stronie kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Następnie dobiega do skrzyżowania z drogą na Radziechów i skręca w prawo, prowadząc łagodnie pod górę, mijając po prawej stronie cmentarz. Na szczycie wzniesienia skręca w lewo na drogę gruntową. Ze szczytu można podziwiać powulkaniczne wzgórze wraz z górującym w jego koronie Zamkiem Grodziec. Trasa prowadzi do skrzyżowania dróg polnych, na którym skręca w lewo dokładnie w kierunku zamku, następnie wiedzie do drogi asfaltowej – wojewódzkiej nr 363 w Olszanicy – Kolonii Garnczary i skręca w prawo. Szlak biegnie drogą wojewódzką do Iwin, mijając po lewej stronie hałdę dawnej kopalni ZG Konrad, dalej zabudowania dawnej kopalni i kościół pw. św. Krzyża. Następnie skręca na skrzyżowaniu obok szkoły w prawo w kierunku Lubkowa, mija po lewej stronie oddział Kopalni Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd” w Niwnicach. W centrum wsi, obok sklepu, skręca w lewo, dalej wiedzie wąską asfaltową drogą, leżącą pośród pól, do Tomaszowa Bolesławieckiego. Wśród zabudowań droga staje się ulicą jednokierunkową, prowadzącą w dół, obok ruin kościoła poewangelickiego, do skrzyżowania z drogą krajową nr 4. Dalej trasa prowadzi przez przejście dla pieszych i następnie do Krzyżowej, do sklepu na Osiedlu Młodych. Przed barem „Hit” skręca w lewo i wiedzie do nasypu kolejowego. Dalej pod wiaduktem kolejowym gminną drogą asfaltową prowadzi do Kraśnika Górnego i do skrzyżowania z drogą powiatową, na którym skręca w prawo w kierunku Dąbrowy Bolesławieckiej i wiedzie pośród pól do kolejnego skrzyżowania. Przez skrzyżowanie biegnie prosto, następnie wzdłuż rzeki Bobrzycy, leżącej po prawej stronie trasy. Drogą wśród pól uprawnych prowadzi do Dąbrowy Bolesławieckiej i skrzyżowania z rondem z drogą wojewódzką nr 297, przez które trasa przebiega prosto (po pasach dla pieszych) w kierunku Krępnicy. Przebiega przez most na Bobrze i skręca w lewo, mija zabudowania wioski i wiedzie wzdłuż lasu, znajdującego się po prawej stronie, oraz łąk i zalanych wodą wyrobisk żwirowni, znajdujących się po lewej stronie trasy. Przy odgałęzieniu drogi leśnej szlak łączy się ze szlakami rowerowymi niebieskim i żółtym, biegnącymi z Kliczkowa do Bolesławca, i prowadzi wraz z nimi do pierwszych zabudowań Bolesławic i następnie do Bolesławca, do ul. Ceramicznej i skrzyżowania z ul. Widok. Dalej ul. II Armii Wojska Polskiego, mostem na Bobrze, z którego można podziwiać piękny zabytkowy wiadukt przerzucony nad doliną Bobru. Od ronda na ul. Zgorzeleckiej zaczyna się ścieżka rowerowa, biegnąca wzdłuż ul. Wróblewskiego i Cieszkowskiego do skrzyżowania z ulicą Modłową, na którym szlak skręca w prawo w ul. Modłową i prowadzi do ul. Polnej i skrzyżowania z ul. Chrobrego, na którym skręca w lewo i wiedzie prosto do skrzyżowania z ul. Piastów, gdzie trasa ma swój koniec.

Szlaki rowerowe Bolesławca i okolic zostały opracowane przez Gminę Miejską Bolesławiec. Kompleksowa informacja na temat przebiegu wszystkich szlaków dostępna jest na stronie http://boleslawiec.eu/rowery/

Szlak niebieski Szlak czerwony

Zapraszamy na wyprawę rowerową szlakiem niebieskim Bory Dolnośląskie oraz czerwonym szlakiem Miedzi i kamienia. Niebieski szlak prowadzi wśród lasów, mija Zamek Kliczków i piekną Dolinę Kwisy. Szlak Miedzi i kamienia (czerwony) biegnie przez Pogórze Kaczawskie i prowadzi do Zamku Grodziec.

Szlak niebieski Bory Dolnośląskie

Trasa rozpoczyna się w Bolesławcu przy skrzyżowaniu ul. Widok z ul. Ceramiczną. W pobliżu na wzniesieniu znajduje się Kościół Matki Boskiej Różańcowej, pochodzący z ok. 1400 r., z zachowanymi gotyckimi detalami (ostrołukowymi portalami i oknami w prezbiterium), cennym zespołem kilkunastu całopostaciowych płyt nagrobnych z 1418-1596 r. oraz epitafiami. Szlak prowadzi ul. Ceramiczną w górę lewym brzegiem Bobru, skąd można podziwiać panoramę miasta. Uwagę przyciąga najdłuższy w Polsce zabytkowy wiadukt kolejowy, wybudowany w latach 1844-1846, stanowiący najsilniejszą dominantę w krajobrazie miasta. Następnie trasa wiedzie doliną Bobru do Bolesławic, mija domki jednorodzinne, zbiorniki wodne po dawnych żwirowniach i ośrodek agroturystyczny, położony ok. 60 m od szlaku. Za ostatnią pętlą autobusową skręca w lewo na drogę leśną. Dalej wiedzie drogą szutrową pośród lasu sosnowego, charakterystycznego dla Borów Dolnośląskich, oraz lasu mieszanego. Za leśniczówką trasa skręca w prawo, a następnie w lewo w kierunku wskazanym na tabliczce – drogą pożarową nr 10. Mija po prawej stronie zabytkowy kamienny słupek drogowskazowy. Dalej prowadzi prosto, do skrzyżowania z drogą leśną w miejscu, nad którym przebiega linia energetyczna. Szlak skręca w prawo za linią energetyczną, dalej znów w prawo, pozostawiając linię energetyczną po lewej stronie, następnie prowadzi przez dłuższy odcinek wzdłuż wspomnianej linii prostą piaszczystą drogą, kilkakrotnie przebiegając pod linią. Droga wiedzie do skrzyżowania, przy którym linia energetyczna skręca w prawo, szlak natomiast w lewo i dalej prowadzi prosto, obok dawnych zabudowań wojskowych – do Kliczkowa. Następnie trasa kieruje się na drogę asfaltową, przebiega obok Zamku Kliczków i kościoła z XV w., znajdującego się w oddali. Tutaj proponujemy odpocząć i zwiedzić piękny Zamek Kliczków – perłę architektoniczną Borów Dolnośląskich. Początki Zamku – warowni granicznej wybudowanej  przez księcia Bolka I Surowego sięgają 1297 r. Na przełomie XVI-XVII w. obiekt otrzymał renesansowy wygląd, natomiast w latach 1881-1884 został gruntownie przebudowany. W latach 2000-2001 odrestaurowany i przeznaczony na centrum hotelowo-konferencyjne. Obiekt otacza park projektu J. Lenne i E. Petzolda, wybitnych architektów ogrodów. W parku znajduje się cmentarz koni z zachowanymi 2 nagrobkami. Po krótkim odpoczynku – powrót na trasę – drogą wojewódzką nr 350. Droga prowadzi w prawo przez most na Kwisie do Zgorzelca, natomiast w lewo do Bolesławca. Nasz szlak wraca do Bolesławca. Po 200 m przy posesji nr 55 skręca w prawo, na drogę szutrową, a następnie leśną. Za zabudowaniami tartaku trasa skręca w lewo i wiedzie drogą leśną do brzegu Kwisy, jednej z najczystszych rzek w kraju. Następnie prowadzi do Osieczowa, początkowo drogą gruntową, dalej drogą asfaltową. Po osiągnięciu skrzyżowania z kamiennym zabytkowym słupkiem drogowskazowym (o przekroju kwadratowym) skręca w lewo przy budynku nr 45. Szlak biegnie drogą asfaltową, a przy ostatnich zabudowaniach Osieczowa drogą gruntową, prowadząc do lasu. Przez las, drogą o dobrej nawierzchni, wiedzie prosto do skrzyżowania z drogą asfaltową. Następnie kieruje się na drogę asfaltową i po 50 m skręca w prawo na drogę gruntową, przebiegającą przez tereny leśne. Po minięciu lasu, szlak biegnie po otwartym terenie, prowadząc do pierwszych zabudowań wsi Dobra. W miejscowości znajduje się stadnina koni. Dalej drogą gruntową szlak wiedzie do drogi asfaltowej i osiedla domków jednorodzinnych, następnie do skrzyżowania, na którym skręca w prawo przez tory kolejowe, za torami skręca w lewo. Trasa biegnie prosto do osiedla Przylesie, gdzie łączy się z pieszym szlakiem niebieskim, który biegnie ul. Modrzewiową, potem wraz z nim skręca w lewo na drogę gruntową leżącą pośród łąk. Następnie prowadzi do ul. Ptasiej, po której szlak wiedzie w dół do skrzyżowania z ul. Widok, gdzie następuje jego koniec.

Czerwony szlak Miedzi i kamienia

Trasa rozpoczyna się w Bolesławcu  przy skrzyżowaniu ulic Chrobrego i Piastów. Prowadzi ul. Piastów w kierunku lasu komunalnego, mija ogródki działkowe Gwarek i wiedzie do lasu, następnie na otwarty teren. Z prawej strony łączy się z niebieskim szlakiem rowerowym i razem prowadzą polną drogą do Łazisk. W Łaziskach szlak skręca w prawo na drogę asfaltową, po 600 m w lewo na drogę gruntową, prowadzącą do budynków byłej fermy, za zabudowaniami skręca w prawo i dobiega do drogi wojewódzkiej nr 363. Trasa przecina ulicę, kieruje się w stronę Wartowic drogą powiatową obsadzoną topolami, której ostatni odcinek biegnie lasem. W Wartowicach szlak skręca w prawo wraz z niebieskim szlakiem pieszym, mijając charakterystyczny budynek wykonany z piaskowca oraz dom z zachowanymi elementami neogotyckimi. Przy ostatnich zabudowaniach zaczyna się droga gruntowa. Po lewej stronie znajduje się nieczynny zbiornik poflotacyjny byłej  kopalni ZG Konrad, po prawej pozostałości po kopalni piaskowca. Mijając las szlak wiedzie lekko w górę na otwartą przestrzeń, gdzie na szczycie wzniesienia ukazuje się Zamek Grodziec. Następnie trasa prowadzi pod linią energetyczną, dalej w dół drogą polną do drogi powiatowej i skręca w lewo w kierunku Raciborowic Dolnych. Szlak biegnie drogą asfaltową, wzdłuż której rosną potężne jesiony i klony, mija stację transformatorową po prawej stronie i osiąga Raciborowice Dolne. Następnie poprzez most na strumieniu wiedzie do skrzyżowania, na którym skręca w prawo w kierunku wsi Pielgrzymka. Mija bar i skręca w lewo w kierunku Jurkowa. Drogą asfaltową prowadzi pod tunelem i mija dawne wyrobisko po wydobyciu margli. Z tego miejsca również można zobaczyć wzniesienie z Zamkiem Grodziec. W Jurkowie szlak mija Kaplicę Św. Antoniego. Przy ostatnich zabudowaniach wsi zaczyna się droga gruntowa, prowadząca do lasu. W lesie znajduje się krzyżówka pięciu dróg leśnych, przez którą nasz szlak wiedzie prosto wraz z czarnym szlakiem pieszym. Za lasem droga wysadzona czereśniami. Szlak mija ruiny folwarku i prowadzi do Grodźca. Dojście na zamek w prawo, nasz szlak skręca w lewo. Proponujemy zejść na chwilkę ze szlaku i zrobić sobie krótki odpoczynek na Zamku Grodziec. Pierwsze wzmianki o zamku pojawiły się już w 1155 r. Jego gotycko-renesansowy wygląd zawdzięczany jest księciu legnickiemu Fryderykowi I, który w 1470 r. odkupił zamek. Na jego polecenie i polecenie jego syna Fryderyka II prowadzono tu prace, w wyniku których Grodziec stał się jedną z najpiękniejszych rezydencji na Śląsku. W latach 30-tych XIX w. zamek uchodził za pierwszy w Europie zabytek przystosowany do celów turystycznych. Po wizycie w zamku – powrót na drogę asfaltową, biegnącą razem z pieszym szlakiem żółtym i niebieskim do skrzyżowania z drogą powiatową, która prowadzi w prawo do Sędzimirowa, na wprost do Zagrodna, w lewo do Olszanicy. Nasz szlak skręca w lewo w kierunku Olszanicy, następnie po 200 m znowu w lewo, mijając pałac z parkiem po prawej stronie i skręca za ogrodzeniem pałacowym w prawo na drogę gruntową, która prowadzi na otwarty teren. Następnie mija zabudowania dawnej kopalni rudy miedzi i prowadzi między polami uprawnymi utwardzoną drogą do Olszanicy, mijając zespół zabudowań dawnego PGR-u po lewej stronie. Trasa dobiega do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 363, która w prawo prowadzi do Złotoryi, a w lewo do Bolesławca. Nasz szlak wraca do Bolesławca, mijając po lewej stronie kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Następnie dobiega do skrzyżowania z drogą na Radziechów i skręca w prawo, prowadząc łagodnie pod górę, mijając po prawej stronie cmentarz. Na szczycie wzniesienia skręca w lewo na drogę gruntową. Ze szczytu można podziwiać powulkaniczne wzgórze wraz z górującym w jego koronie Zamkiem Grodziec. Trasa prowadzi do skrzyżowania dróg polnych, na którym skręca w lewo dokładnie w kierunku zamku, następnie wiedzie do drogi asfaltowej – wojewódzkiej nr 363 w Olszanicy – Kolonii Garnczary i skręca w prawo. Szlak biegnie drogą wojewódzką do Iwin, mijając po lewej stronie hałdę dawnej kopalni ZG Konrad, dalej zabudowania dawnej kopalni i kościół pw. św. Krzyża. Następnie skręca na skrzyżowaniu obok szkoły w prawo w kierunku Lubkowa, mija po lewej stronie oddział Kopalni Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd” w Niwnicach. W centrum wsi, obok sklepu, skręca w lewo, dalej wiedzie wąską asfaltową drogą, leżącą pośród pól, do Tomaszowa Bolesławieckiego. Wśród zabudowań droga staje się ulicą jednokierunkową, prowadzącą w dół, obok ruin kościoła poewangelickiego, do skrzyżowania z drogą krajową nr 4. Dalej trasa prowadzi przez przejście dla pieszych i następnie do Krzyżowej, do sklepu na Osiedlu Młodych. Przed barem „Hit” skręca w lewo i wiedzie do nasypu kolejowego. Dalej pod wiaduktem kolejowym gminną drogą asfaltową prowadzi do Kraśnika Górnego i do skrzyżowania z drogą powiatową, na którym skręca w prawo w kierunku Dąbrowy Bolesławieckiej i wiedzie pośród pól do kolejnego skrzyżowania. Przez skrzyżowanie biegnie prosto, następnie wzdłuż rzeki Bobrzycy, leżącej po prawej stronie trasy. Drogą wśród pól uprawnych prowadzi do Dąbrowy Bolesławieckiej i skrzyżowania z rondem z drogą wojewódzką nr 297, przez które trasa przebiega prosto (po pasach dla pieszych) w kierunku Krępnicy. Przebiega przez most na Bobrze i skręca w lewo, mija zabudowania wioski i wiedzie wzdłuż lasu, znajdującego się po prawej stronie, oraz łąk i zalanych wodą wyrobisk żwirowni, znajdujących się po lewej stronie trasy. Przy odgałęzieniu drogi leśnej szlak łączy się ze szlakami rowerowymi niebieskim i żółtym, biegnącymi z Kliczkowa do Bolesławca, i prowadzi wraz z nimi do pierwszych zabudowań Bolesławic i następnie do Bolesławca, do ul. Ceramicznej i skrzyżowania z ul. Widok. Dalej ul. II Armii Wojska Polskiego, mostem na Bobrze, z którego można podziwiać piękny zabytkowy wiadukt przerzucony nad doliną Bobru. Od ronda na ul. Zgorzeleckiej zaczyna się ścieżka rowerowa, biegnąca wzdłuż ul. Wróblewskiego i Cieszkowskiego do skrzyżowania z ulicą Modłową, na którym szlak skręca w prawo w ul. Modłową i prowadzi do ul. Polnej i skrzyżowania z ul. Chrobrego, na którym skręca w lewo i wiedzie prosto do skrzyżowania z ul. Piastów, gdzie trasa ma swój koniec.

Szlaki rowerowe Bolesławca i okolic zostały opracowane przez Gminę Miejską Bolesławiec. Kompleksowa informacja na temat przebiegu wszystkich szlaków dostępna jest na stronie http://boleslawiec.eu/rowery/

Szlak niebieski Szlak czerwony

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]