Warto zobaczyć

Na obszarze ostoi wytyczono liczne trasy i szlaki turystyczne, dzięki którym można zwiedzić najbardziej interesujące przyrodniczo i malownicze miejsca. Należy tutaj wymienić następujące szlaki rowerowe: „Dolina Kwisy”, która łączy Osiecznicę ze  Świętoszowem (20 km), „Błękitka” (12 km) prowadząca z Osiecznicy do Kliczkowa, a następnie do Odsieczowa i Tomisławia. W południowej części ostoi można wędrować niebieskim szlakiem turystycznym (tzw. „Szlak puszczański”), który prowadzi z Zebrzydowej przez Tomisław, Osiecznicę, Osieczów i Kierżno do Bolesławca. W ostoi znajduje się również rezerwat torfowiskowy Brzeźnik, z najbardziej wysuniętym na południowy wschód Polski stanowiskiem wrzośca bagiennego Erica tetralix.

Obszar ma ciekawą historię. Kwisa przez wieki była rzeką graniczną, rozdzielającą Śląsk od Łużyc (Łużyce rozciągają się na zachód od rzeki). W sąsiedztwie rzeki znajdowało się kilka warowni granicznych, ale do naszych dni dotrwał jedynie zamek w Kliczkowie. Pierwotnie zamek ten był we władaniu Piastów świdnicko-jaworskich. Pod koniec XIV w. nabyli Kliczków, wraz z okolicznymi lasami, von Rechenbergowie, którzy w XVI-XVII w. przekształcili zamek w renesansową rezydencję, częściową zniszczoną w okresie wojny trzydziestoletniej. W latach 1881-1883 dwaj berlińscy architekci, K. von Grossheim i H. Kayser, gruntownie przebudowali pałac w duchu neorenesansu. W początkach XXI wieku obiekt wyremontowano, przekształcając go w centrum konferencyjno-wypoczynkowe. Pałac w Kliczkowie otacza park założony na początku XIX w. i powiększony przez Edwarda Petzolda w latach 1881-1883. W XIX stuleciu Edward Petzold był bardzo cenionym projektantem parków i ogrodów. Jego najbardziej znanym dziełem jest założenie parkowe w Łęknicy i Mużakowie (Bad Muskau). W parku mieści się jeden z nielicznych w Polsce cmentarzy koni. W dolinie Kwisy znajduje się ponadto wiele innych zabytków. W Rudawicy wznosi się gotycki kościół Wniebowzięcia NMP, który powstał w XIV wieku. Kościół budowano z kamienia i rudy darniowej (Rudawica była przed wiekami znanym ośrodkiem hutnictwa żelaza). Jego wnętrze nakryte jest sklepieniem krzyżowo-gwiaździstym, wspartym na ustawionej pośrodku kolumnie. W wyposażeniu kościoła znajduje się między innymi późnogotycka chrzcielnica oraz  renesansowy obraz Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym. Kościół Trzech Króli w Kliczkowie wzniesiono w II połowie XVI wieku w miejscu starszej świątyni. We wnętrzu można podziwiać późnogotycki rzeźbiony tryptyk z XVI w. ze sceną Pokłonu Trzech Króli, renesansowe epitafium (część znajduje się w Muzeum Narodowym we Wrocławiu) oraz  chrzcielnicę z XVI wieku. W Osiecznicy, w pobliżu ,,Diablej Tamy’’, znajduje się dom, w którym przyszedł na świat Abraham Gottlob Werner (1749-1817), światowej sławy naukowiec, uznawany za „ojca geologii”.